2 Aralık 2011 Cuma

Meslek mi? Görev mi?

Bu yazıda, inşaat işlerinde incelediğim organizasyon şemalarında, personel bütçelerinde, puantaj bilgilerinde ve günlük konuşmalarda anlamlarını birbirine karıştırdığımız kelimeler olan “meslek” ve “görev”den bahsetmek istiyorum. Önce sözlük anlamlarına bir bakalım;


Meslek: Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş.

Görev: Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.

Örnek vermek gerekirse, “inşaat mühendisliği” bir meslek, “planlama mühendisliği” ise bir görevdir. “Mühendislik” bir meslek dalı iken, kullanımlarla görev tanımının içine girmiş, “Planlama Mühendisi” adında bir görev çıkmıştır ortaya. Burada önemli olan konu size mesleğiniz sorulduğunda görevinizi söylememenizdir

Gelelim organizasyon şemalarına, bu şemalarda genelde yukarıdan tanımlara “görev” ile başlanır, aşağı doğru inildikçe “meslek” yazılır geçilir. Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Şantiye Şefi, … , Mimar, İnşaat Mühendisi, İnşaat Teknikeri … diye gider. Şemalarda yukarıdan aşağıya inildikçe “görev” tanımı kullanılmayıp, “meslek” tanımı kullanılması, bu bölümlerin işleyiş prosedürlerinin iyi çalışılmadığını gösterir. Çünkü “görev” tanımı, prosedürün ve görevlerin tanımlanmasını gerektirir. Bu tanımlamamanın gerekli olduğunun farkında olup uygulayan firma sayısı yok denecek kadar azdır.

Bütçelerde de durum aynıdır. Personel bütçelerinde, istihdam edilmesi planlanan “görev”in yanında “meslek” bilgisinin de bulunması, hem maaş tahminlerinizi kolaylaştıracaktır hem de organizasyonunuzdaki meslek dağılımlı ve oranlı istatistikler tutmanızı sağlayacaktır. Şantiyelerinizde çalışan mimar, mühendis v.b. meslek gruplarının sayısı ve dağılımı bilgisi kaliteli istatistiklerdir.

Yukarıda bahsettiğimiz durumlar projeleri sadece kendi içinde etkileyecekken, firmaların personel departmanlarında “görev” ve “meslek”in karıştırılması çok daha vahim bir durumdur. “Personel ve Özlük İşleri” birimlerinin bu farkındalığı edinmemiş olduğu firmalarda, diğer detaylardan bahsetmek birazcık boşa kürek çekmektir.

Güzel yurdumda herkesin istediği, yatkın olduğu mesleklerde eğitim görmesi ve hayal etkileri görevlerde çalışması dileğiyle. (O kadar kolay değil, daha çok çalışmamız gerek çok!)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder