30 Ekim 2017 Pazartesi

Planlama Programlarında Negatif Bolluk (Negative Float) Neden Oluşur? Sebepleri Nelerdir?

Planlama programlarında, iş programını oluşturduktan ya da güncelledikten sonra programı run (çalıştır/koştur) ettiğimizde aktivitelerde bazen negative floatlarla karşılaşabiliyoruz. Bunun temel sebepleri;

1- Projeye Must Finish By Tarih Atanmış Olması
2- Herhangi Bir Aktiviteye Constraint Atanmış Olması
3- Schedule Optionsda Total Float Hesaplama Seçiminde Finish Üzerinden Değil, Start Üzerinden Bir Hesaplama Seçeneğinin Seçilmiş Olmasıdır.

Genel olarak en yaygın neden projeye Must Finish By eklenmiş olmasıdır.
Tek tek bakarsak;

1- Projeye Must Finish By Tarih Atanmış Olması
Eğer İdare ya da İşveren tarafından verilen zorunlu bit termin tarihi yoksa Projeler sekmesinden ilgili projeye tıklayıp, burada aşağıdaki bilgi ekranından dates sekmesine geçip Must Finish By kısmının boş olmasını sağlamalıyız. Burada bir tarih varsa bu tarihi kaldırmalıyız. Aksi durumda program Schedule edildiğinde proje finish tarihi must finish by tarihini geçtikçe aktivitelerde negative float görürsünüz.

2- Herhangi Bir Aktiviteye Constraint Atanmış Olması
Yukarıdaki kısımda açıklandığı gibi bu kez herhangi bir aktiviteye tarih kısıtlaması verilirse program schedule edildiğinde aktivite finish tarihi constarintte belirtilen tarihi geçtikçe ilgili aktivitede negative float görürsünüz.

3- Schedule Optionsda Total Float Hesaplama Seçiminde Finish Üzerinden Değil, Start Üzerinden Bir Hesaplama Seçeneğinin Seçilmiş Olması
Programda az da olsa Level of Effort ya da WBS Summary olan aktivitelerde negatif bolluk görülebiliyor. Bunu düzeltmek için de programda F9 a basıp run ettirirken yan tarafta bulunan options sekmesine basıp Schedule Options kısmına geçeriz. Burada en aşağılarda bulunan Compute Total Float as seçeneğinde Finish float üzerinden yapılan seçimin işaretli olup olmadığı kontrol edilir ve aşağıdaki gibi finish float seçeneğinin seçilmiş olması sağlanır. 

23 Ocak 2015 Cuma

Toplam Bolluk(Total Float) & Serbest Bolluk(Free Float) Kavramları ve Aralarındaki Fark


        Planlamada çok karşılaşılan sorulardandır; toplam bolluk(total float) ve serbest bolluk(free float) nedir ve aralarındaki farklar nelerdir? Önce ne anlama geldiklerinden başlayıp sonrasında aralarındaki farka değineceğiz;


Toplam Bolluk(Total Float): Bir aktivitenin, projenin bitiş tarihini değiştirmeden gecikebileceği maksimum süreyi belirtir. Bu süre, aktivitenin başlamasındaki maksimum gecikme limitini veya aktivitenin başladıktan sonra aktivitenin bitimine kadar maksimum gecikme limitini tarif eder. Aşağıda bir örnekle açıklamak gerekirse;
Bir aktivitenin;
Early Start:  10.09.2014,
Early Finish: 15.09.2014
Total Float:10 gün olsun.
Bu aktivite 10 gün geç başlarsa projenin bitiş tarihinde herhangi bir sapma olmayacak yani bu aktivitenin 20.09.2014 te başlaması projenin bitiş tarihini etkilemeyecektir. Öte yandan aktivite planlandığı gibi 10.09.2014 te başlayıp 25.09.2014 te 10 gün gecikme ile biterse yine projenin bitiş tarihinde herhangi bir sapma olmayacaktır. 10 günün üstündeki gecikmelerde ise projenin bitiş tarihi etkilenecektir. Görüldüğü üzere total float size o aktivitenin gecikme limitini gösterir. Planlama programlarındaki hesaplaması ise;
Total Float: Late Start-Early Start = Late Finish-Early Finish şeklindedir.

Serbest Bolluk(Free Float): Bir aktivitenin kendisinden sonra gelen aktivitenin başlangıç tarihini değiştirmeden gecikebileceği maksimum süreyi belirtir. Planlama programlarındaki hesaplaması ise;
Free Float: Ardıl aktivitenin Early Start ı – ilgili aktivitenin Early Finish i şeklindedir.

Aşağıda bir örnekle açıklamak gerekirse;
Burada B aktivitesini ele alalım. B aktivitesinin;
Total Float: 5 gün
Free Float: 0 gündür.
Yani B aktivitesi projenin bitiş tarihini etkilemeden toplamda maksimum 5 gün gecikebilir. Bu Total Float u tanımlar. Fakat ardından gelen aktivitenin başlangıç tarihi 1 günlük gecikme de bile değişecektir.  Bu da 0 gün olan Free Float u tanımlar.
B aktivitesinin 1 gün geç başladığını varsayarsak bu durumda olay aşağıdaki gibi olacaktır;
B aktivitesi 1 gün gecikirse projenin bitiş tarihi değişmeyecek ve Total Float u 4 güne inecektir. Fakat bu 1 günlük gecikme C aktivitesinin başlangıç tarihini 1 gün öteleyecektir. Sonuç olarak 5 güne kadar olacak tüm gecikmeler C aktivitesinin başlangıç tarihini etkileyecek fakat projenin toplam süresini etkilemeyecektir.

Genel olarak özetlersek, total float projenin bitişini etkilemeyecek şekilde ilgili aktivitenin gecikme limitini, free float ise ilgili aktivitenin ardından gelen aktivitenin başlangıç tarihini etkilemeyecek şekilde o aktivitenin gecikme limitini gösterir. 

12 Kasım 2013 Salı

Primavera Duration Types (Süre Tipleri)

Primavera kullanıcılarının en çok kafasını karıştıran konulardan biridir. 4 farklı seçeneği bulunmaktadır; “Fixed Duration & Units”, “Fixed Duration & Units/Time “, “Fixed Units”, “Fixed Units/Time”. Buradaki seçeneklerle aktivitenin süresi, kaynak miktarı ve birim zamana düşen kaynak miktarı arasındaki ilişkiyi ayarlamış olursunuz. Aslında tüm konu şu denklem etrafında dönmektedir;

Remaining Duration x Remaining Units/Time = Remaining Units

Başlamamış aktiviteler için “Remaining = Original” gibi detaylara girmeyeceğim. Ama konuyu ilk defa okuyanlar için başlamamış bir aktivite için de denklem şu şekilde yazılır;

 Original Duration x Units/Time = Budgetted Units

Denklemden de gördüğünüz gibi tüm konu 3 tane değişken, biri değiştiğinde geriye kalan  ikilinin hangisinin tekrardan hesaplanacağını Primavera’ya anlatmak. Konuyu İnternette de örneklerini bulabileceğiniz gibi en güzel 2 boyutlu matrisler ile anlatılıyor.Duration Type
Aktivitenin “Süresini” (Duration) değiştirdiğinizde ne değişir?
Aktivitenin “Birim zamana düşen miktarını” (Unit/Time) değiştirdiğinizde ne değişir?
Aktivitenin “Miktarını” (Units) değiştirdiğinizde ne değişir?
Aktiviteye yeni bir Kaynak (Resource) Eklediğinizde ne değişir?
Fixed Units/Time
Units
Duration
Duration
Duration
Fixed Duration and Units/Time
Units
Units
Units/Time
Units
Fixed Units
Units/Time
Duration
Duration
Duration
Fixed Duration and Units
Units/Time
Units
Units/Time
Units/Time

İnşaat projelerinin modellemesinde en çok kullanılan tip “Fixed Duration and Units”’dir. Aklınızda konunun daha da netleşmesi için gerçek yaşamdan örnekler verelim.

Örneğin “Fixed Units/Time”, fabrikada bir makinanın yapacağı iş için kullanılabilir. Makinanın kapasitesi “Units/Time” olarak düşünülürse, aktivitede süreyi değiştirdiğinizde “Units” güncellenir, çünkü belirli sürede bu makinanın üreteceği miktar sabittir. “Units” değiştirildiğinde ise “Duration” tekrardan hesaplanır, iş daha kısa veya uzun sürede tamamlanır. Aynı işi yapan bir makina daha aldığınızda, yani yeni bir kaynak eklediğinizde de iş daha kısa sürede bitecektir, “Süre” tekrar hesaplanır.

“Fixed Units/Time” seçeneğinin yanına “Fixed Duration” da eklerseniz bu sefer, “Units” güncellendiğinde “Units/Time” değişir. Yeni bir kaynak eklendiğinde ise “Units” tekrardan hesaplanır.

Yukarıdaki tabloyu detaylı inceleyip, biraz kafa yorduğunuzda konuyu anlayacaksınız.

İnşaat işlerindeki mantık, P6 kullanılan diğer sektörlere göre biraz farklıdır; kaynak olarak, malzemeler ve adam saatler atanır. Kaynak olarak atananlar işi yapacak personel değil, imalata girecek malzemeler ve gerekli adam saatlerdir. Bu noktada, en uygun seçenek “Duration Type”, “Fixed Duration & Units”’dir.